Sacom Tuyen Lam GC

(English : Sacom Tuyen Lam Golf Club)
コースデータ ホール数:-- / 総面積:--
コース種別 --
住所 ZIP : 84000
Phân khu chức năng số 7 & 8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Thành phố Đà Lạt, Vietnam
TEL&FAX TEL : 63-000-6263 / FAX : --
設計者 --
開場日 --

HuG Beyond用データダウンロード
W1 Evolve用データダウンロード

Out PAR:37 / Back:3302 / Regular:3053 / Ladies:2819
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 4 5 3 4 4 4 37
Back 374 529 367 180 573 165 398 345 371 3302
Regular 350 509 337 148 541 142 368 316 342 3053
Ladies 334 476 304 131 490 126 363 278 317 2819
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 5 4
Back 374 529 367
Regular 350 509 337
Ladies 334 476 304
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 5 3
Back 180 573 165
Regular 148 541 142
Ladies 131 490 126
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 4 4
Back 398 345 371
Regular 368 316 342
Ladies 363 278 317
レイアウト No. No. No.
In PAR:36 / Back:3305 / Regular:3067 / Ladies:2861
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36
Back 387 152 410 499 359 430 127 561 380 3305
Regular 353 136 386 482 330 405 106 530 339 3067
Ladies 323 117 364 463 307 384 93 500 310 2861
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 4 3 4
Back 387 152 410
Regular 353 136 386
Ladies 323 117 364
レイアウト No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 5 4 4
Back 499 359 430
Regular 482 330 405
Ladies 463 307 384
レイアウト No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 3 5 4
Back 127 561 380
Regular 106 530 339
Ladies 93 500 310
レイアウト No. No. No.