Sea Links GC

(English : Sea Links Golf Club)
コースデータ ホール数:-- / 総面積:--
コース種別 --
住所 ZIP : 800000
Đường tỉnh 706B, Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 800000, Vietnam
TEL&FAX TEL : 84 252 2220 088 / FAX : --
設計者 --
開場日 --

HuG Beyond用データダウンロード
W1 Evolve用データダウンロード

Out PAR:36 / Back:3329 / Regular:0 / Ladies:2722
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36
Back 333 547 197 426 309 534 397 168 418 3329
Ladies 259 451 136 370 258 487 342 108 311 2722
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 5 3
Back 333 547 197
Ladies 259 451 136
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 4 5
Back 426 309 534
Ladies 370 258 487
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 3 4
Back 397 168 418
Ladies 342 108 311
レイアウト No. No. No.
In PAR:36 / Back:3341 / Regular:0 / Ladies:2760
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 4 4 3 5 36
Back 530 350 403 365 206 327 443 159 558 3341
Ladies 460 273 354 296 155 237 374 128 483 2760
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 5 4 4
Back 530 350 403
Ladies 460 273 354
レイアウト No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 4 3 4
Back 365 206 327
Ladies 296 155 237
レイアウト No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 4 3 5
Back 443 159 558
Ladies 374 128 483
レイアウト No. No. No.